กิจกรรมทำความสะอาดเมืองชุมพร
กิจกรรมทำความสะอาดเมืองชุมพร "ชุมพรสะอาดทุกที่ไม่มีโควิด 19"
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางทะเล ช่วง
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางทะเล ช่วง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม