จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุ ได้ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64 แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

สามารถแจ้งเหตุ ได้ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64 แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/?fbclid=IwAR1_uVqHGnThJwn4pPGQWK7o9PpgP0nCo1_Ujz9ASwAPLLAiw91gNJL0ZU8#/main

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2564