จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง (การจำหน่ายพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔)
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง  ผลการกำหนดราคากลาง (การจำหน่ายพัสดุ  ประจำปี  ๒๕๖๔)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม. 2565