จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเพลียก-หลังเขาซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑(กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๓๕๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องเพลียก-หลังเขาซอย ๒ หมู่ที่ ๑๑(กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๓๕๐)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565