จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระตาอ๊อด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกสระตาอ๊อด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565