จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7
   
 
   

 ร่างประกาศ  ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ร่วมพัฒนา  หมู่ที่ 7

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565