จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสายช่องไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา
   
 
   

 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic  Concrete  ถนนสายช่องไทร หมู่ที่ 7  ตำบลบ้านนา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2565