จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะปริง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565