จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
   
 
   

รับโอนย้ายข้าราชการ 3 ตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1- 4

2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 - 5

3. นิติกร 3 - 6

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มกราคม. 2558