จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับจังหวัดชุมพร
   
 
    ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับจังหวัดชุมพร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป" ปล.กำหนดการจัดงานและการรวมพล อบต.บ้านนาจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2557