จัดซื้อจัดจ้าง
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
    ประวัติความเป็นมา
   

    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  ได้ยกฐานะจากสภตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๑๐๑,๓๓๕  ไร่  หรือประมาณ  ๑๖๒.๑๔ ตารางกิโลเมตร  โดยมีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบ้านนาทั้งตำบล