ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านซับสุวรรณ จุดบ้านนายประเสริฐศักดิ์
หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านซับสุวรรณ จุดบ้านนายประเสริฐศักดิ์
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น
ราคากลาง
290,000.00
ติดต่อสอบถาม
036-902111

ไฟล์ประกอบ