ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโป่งเกตุ (จุดศาลาประชาคมหมู่บ้าน)
หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโป่งเกตุ (จุดศาลาประชาคมหมู่บ้าน)
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น
ราคากลาง
168,000.00
ติดต่อสอบถาม
036-902111

ไฟล์ประกอบ