ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านซับตะเคียน (จุดกลุ่มบ้านนายสมศักดิ์ เกิดขุมทอง)
หัวข้อข่าว
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านซับตะเคียน (จุดกลุ่มบ้านนายสมศักดิ์ เกิดขุมทอง)
หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น
ราคากลาง
341,000.00
ติดต่อสอบถาม
036-902111

ไฟล์ประกอบ