องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ขอประชาสัมพันธ์
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2558 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.บ้านนา โทร.077-510821