ประมวลภาพ อบต.บ้านนา ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง