ผู้นำท้องถิ่น รวมกันเตรียมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2557

ท่านนายกธรรมนูญ รองนายกทั้งสองท่าน พร้อมทั้งเลขานายก และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมกันเตรียมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2557 นับเวลาถอยหลังกันได้แล้วนะค่ะ พี่น้องชาวตำบลบ้านนา มารวมกันเชียร์ลูกหลานของเราในการแข่งขันเรือยาว