อบต.บ้านนา ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับจังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านนา ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการคืนความสุขให้กับประชาชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกับจังหวัดชุมพร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป" ปล.กำหนดการจัดงานและการรวมพล อบต.บ้านนาจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป